Tietoa minusta

Nimeni on Nina Kontula ja olen valmistunut kognitiiviseksi aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi (sisältäen hypnoterapiaa) Helsingin yliopistolta marraskuussa 2023. 

Työurani aikana olen työskennellyt hyvin monenlaisten teemojen äärellä, muun muassa mielenterveyden, väkivaltatyön, kriisiauttamisen, surun ja menetysten, eroauttamisen ja perheiden erilaisten tuen tarpeiden parissa. Olen asiakastyön lisäksi toiminut pitkään esihenkilö- ja johtamistyössä ja tätä kautta myös työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät teemat ovat itselleni tuttuja ja olen hankkinut niihin lisäkoulutusta. 

Tässä kootusti koulutuksestani:

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutus sisältäen hypnoterapiaa (2020-2023), Helsingin yliopisto

Sosionomi ylempi AMK (2010-2013), Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Sosionomi (AMK) (1999-2003), Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Tämän lisäksi olen suorittanut työn ohessa muun muassa seuraavia lisäkoulutuksia:

Psykoterapeuttiset valmiudet (2018-2019), Metropolia AMK, Helsinki

Johtamisen erikoisammattitutkinto (2017-2018), Markkinointi-Instituutti

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (2015-2016), Verrutum Oy

Traumatyön prosessikoulutus (2012-2013), Traumaterapiakeskus

Väkivaltatyön prosessikoulutus (2007-2009), Ensi- ja turvakotien liitto

Yllä mainittujen lisäksi olen suorittanut lyhyempikestoisia lisäkoulutuksia muun muassa teemoilla: traumat, kiintymyssuhteet, kriisistä selviytyminen, eroauttaminen, vanhemmuuden tukeminen, vuorovaikutuksen vahvistaminen, työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työsuojelu.

Psykoterapeuttina olen luotettava, vakaa ja turvallista ilmapiiriä vaaliva. Annan asiakkaalle tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, mutta tarjoilen myös aktiivisesti vaihtoehtoisia näkökulmia, välineitä ja tekemisen tapoja asiakkaalle, joihin saa tarttua tai olla tarttumatta. Uskon, että meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman elämämme suuntaan ja kulkea kohti tasapainoisempaa ja mielekkäämpää elämää. Joskus se vaatii pysähtymistä, tukea ja aktiivista asioiden käsittelyä. Pyrin aina työssäni siihen, että asiakkaan tavoitteet, toiveet ja tärkeäksi kokemat teemat ovat keskiössä. 

Käytän työssäni muun muassa kognitiivisen psykoterapian menetelmiä, kehollisia harjoituksia, vakauttavan työn menetelmiä ja hypnoosia. Menetelmät valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen. 

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti ja tietoni löytyvät Julki-Terhikistä rekisterinumerolla: 25105900028 (Nina Johanna Kontula). Lisäksi minulla on voimassaoleva Kelan palveluntuottajasopimus.